Громадська організація «суспільної єдності та міжнародних відносин «Крістал» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням, спрямованим на забезпечення та захист прав і свобод людини, задоволення потреб суспільства, включаючи економічні, освітні, соціальні, культурні, творчі, правові та інші інтереси.

Організація поширює свою діяльність на всю територію України та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.